Podněty, připomínky, stížnosti

Vaše podněty a přípomínky k naší činnosti uvítáme buď na e-mailové adrese Lucie Hermánková, případně na adrese sídla organizace Cesta z krize, z. ú., Plaská 589/11, 150 00 Praha 5.


Postup pro přijímání a vyřizování stížností


Kdo si může stěžovat

Podat stížnost na služby poskytované organizací Cesta z krize, z. ú, má právo kdokoliv. A to zejména v případě, kdy má dojem, že mu nebylo dostatečně pomoženo.


Jak si může stěžovat

Pokud mluvíte s konzultantem, je možno stížnost podat přímo při tomto hovoru. Každý konzultant je povinen o takové stížnosti provést záznam, který předá vedoucí Linky pro rodinu a školu 116 000. Také je povinen Vám sdělit způsob, jak a kdy bude Vaše stížnost vyřízena. Chcete-li si stěžovat kdykoliv jindy, svou stížnost směřujte přímo na emailovou adresu vedoucí služeb lucie.hermankova@cestazkrize.net, popř. na poštovní adresu organizace uvedenou výše.


Co musí stížnost obsahovat

Stížnost musí obsahovat datum podání stížnosti, obsah stížnosti a Vaše kontaktní údaje. Pokud si stěžujete na konzultanta, se kterým jste vedli hovor, uveďte datum a přibližný čas, kdy jste volali. Poskytované služby jsou oboustraně anonymní, takže dohledat dotyčného konzultanta lze pouze na základě data a času telefonátu. Pokud si chcete stěžovat anonymně, je to samozřejmě možné. Neuvedete-li ovšem Vaše kontaktní údaje, nebudeme Vás moci informovat o způsobu vyřízení Vaší stížnosti.


Co se se stížností dále děje

Váš podnět je zaevidován v dokumentaci organizace Cesta z krize, z. ú. Její řešení přebírá vedoucí služeb.


Vyrozumění o vyřízení stížnosti

O řešení Vaší stížnosti budete vyrozuměni do 15 dnů od jejího podání, výhradně písemnou formou. A to na kontaktní adresu, která je uvedena ve stížnosti.


V případě přetrvávající nespokojenosti

Nejste-li spokojeni se způsobem vyřízení stížnosti, můžete se obrátit na ředitelku organizace na adrese jarmila.kubankova@cestazkrize.net. Pokud ani odpověď na odvolání neuspokojí Vaše očekávání, může se obrátit na předsedkyni správní rady paní Hanu Tryznovou na email 116000@cestazkrize.net, popř. na instituci, která naši sociální službu registruje a dohlíží na dodržování standardů kvality sociálních služeb, tj. Magistrát hlavního města Prahy – odbor sociální péče, Charvátova 145/9,110 00, Praha 1.